SNOS Logo
MEDIAPARTNER

Årets Trygghetsambassadör


Årets Trygghetsambassadör instiftades 2011 av SNOS i samarbete med tidningen/webbplatsen SecurityUser.com och går till en person som har arbetat för att lyfta trygghetsfrågor i samhället.

Mottagare

2018

Jale Poljarevius – polischef, Uppsala.

Juryns motivering:
Under Jale Poljarevius ledarskap har Uppsalapolisen ökat tryggheten på gator och torg. Med en tydlig strategi och en orubblig målmedvetenhet har han påvisat samhällets potential när det gäller att effektivt bekämpa gängkriminalitet. Poljarevius initiativ till nära samverkan mellan polis, kommun och myndigheter är en väsentlig framgångsfaktor och förklaring till varför Uppsala har blivit en tryggare plats och varför brottsbekämpningen här kan inspirera till efterföljd i övriga landet.

För sitt engagemang och sin framgångsrika kamp mot gängkriminalitet är Jale Poljarevius en mycket värdig mottagare av utmärkelsen Årets Trygghetsambassadör 2018.


Läs mer »


Magnus Ranstorp - Årets Trygghetsambassadör 2017

2017

Magnus Ranstorp – forskningschef, Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier vid Försvarshögskolan

Juryns motivering:
Under ett år då terrorhotet blivit en brutal realitet även i Sverige utgör Magnus Ranstorp en stark och viktig röst. Hans intellektuella tyngd och ständiga närvaro i det offentliga rummet bidrar till skärpa i en debatt som annars riskerar att bli onyanserad. Med oomtvistad erfarenhet, kompetens och integritet ger han klarsynta svar på svåra frågor och väjer inte för att ta ställning till hur Sverige – både proaktivt och reaktivt – ska agera för att allra bäst bekämpa terrorism. Det är därför både logiskt och välförtjänt att Magnus Ranstorp tilldelas utmärkelsen Årets Trygghetsambassadör 2017.

Läs mer »


Magnus Ranstorp - Årets Trygghetsambassadör 2017

2016

Hanne Kjöller – journalist och författare

Juryns motivering:
Med mod, integritet och ett starkt rättspatos har Hanne Kjöller under många år varit en viktig röst i samhällsdebatten. Hon har vågat utmana auktoriteter och etablerade synsätt med träffsäkra iakttagelser och principfasta ställningstaganden. På ledarplats i Dagens Nyheter och med boken ”En svensk tiger” har Hanne Kjöller kraftfullt väckt en debatt om polisens ineffektivitet. Hon har belyst en repressaliekultur inom myndigheten som i sin systematik hämmar en utveckling mot ett bättre presterande rättsväsen och därmed också ett tryggare samhälle. Det är provokativt, tänkvärt och trovärdigt. Det starka engagemanget för trygghetsfrågor och modet att utmana auktoriteter i det allmännas intresse gör Hanne Kjöller till en självklar mottagare av utmärkelsen Årets Trygghetsambassadör 2016.

Läs mer »


Hanne Köller - Årets Trygghetsambassadör 2016

2015

Annika BrÀndström vd för SSF Stöldskyddsföreningen

Juryns motivering:
Som vd har Annika BrĂ€ndström vĂ„rdat traditionen som genom Ă„ren gjort SSF Stöldskyddsföreningen till ett starkt varumĂ€rke för sĂ€kerhet och kvalitet. Men hon har ocksĂ„ stĂ„tt för förnyelse och vidgat organisationens intresseomrĂ„den och arbetssĂ€tt. Idag Ă€r SSF en organisation som proaktivt driver trygghetsfrĂ„gor och - via olika medier och forum - medverkar till ett ökat intresse för sĂ€kerhet och brottsbekĂ€mpning. Kreativiteten och det oförtröttliga engagemanget, som Annika BrĂ€ndströms ledarskap representerar, Ă€r en förebild för alla som vill göra skillnad nĂ€r det gĂ€ller att skapa en ökad trygghet i samhĂ€llet. Och det Ă€r ocksĂ„ dĂ€rför som hon sĂ„ vĂ€lförtjĂ€nt tilldelas utmĂ€rkelsen Årets Trygghetsambassadör 2015.

Läs mer »


Annika BrĂ€ndström - Årets Trygghetsambassadör 2015

2014

Morgan Johansson – justitieminister

Juryns motivering:
Morgan Johanssons engagemang präglas av klara ställningstaganden i såväl viktiga generella som i mer specifika trygghetsfrågor. Han har på så sätt skapat sig en tydlig identitet som sticker ut på ett befriande positivt sätt. Hans pragmatiska och resultatinriktade förhållningssätt när det gäller kriminalpolitiska frågor gör honom till en stark röst för ett tryggare Sverige. Därför är han en utomordentlig välförtjänt mottagare av utmärkelsen Årets trygghetsambassadör 2014.

Läs mer »


Morgan Johansson - Årets Trygghetsambassadör 2014

2013

Björn Eriksson – ämbetsman och tidigare riskpolischef och landshövding

Juryns motivering:
Björn Eriksson avslutade den 21 maj sitt arbete som regeringens samordnare mot idrottsrelaterat våld genom att leverera slutbetänkandet 'Mer glädje för pengarna'. Rapporten ger inte bara en träffsäker bild på supporterproblematiken utan är också en formidabel manual till hur man kan komma till rätta med våld, trakasserier och skadegörelse i och kring våra idrottsarenor. Dess skärpa och omfattning vittnar om Björn Erikssons brinnande engagemang när det gäller ännu en viktig trygghetsfråga, vilket gör honom väl förtjänt av titeln Årets Trygghetsambassadör 2013.

Läs mer »

Björn Eriksson - Årets Trygghetsambassadör 2013

2012

Leif GW Persson – kriminolog, författare och debattör

Juryns motivering:
Med integritet och skärpa, sunt förnuft och en välgörande portion galghumor lyckas Leif GW Persson nå ut till såväl allmänhet och makthavare med hälsosam kritik mot samhällets undfallenhet när det gäller att lösa brott. Att han 2012 har väckt en kraftfull debatt om polisens underlåtenhet att utreda vardagsbrott gör honom till en utomordentligt värdig mottagare av utmärkelsen Årets Trygghetsambassadör.

Läs mer »


2011

Johan Pehrson, – riksdagsledamot (FP)

Juryns motivering:
Tydlighet och politiskt mod har genom åren präglat Johan Pehrsons politiska ställningstaganden kring frågor som rör trygghet, integritet och rättssäkerhet. Med en nyanserad och pragmatisk syn har han konsekvent och trovärdigt drivit sin linje för ett tryggare samhälle. Därför är Johan Pehrson en självklar mottagare av priset Årets Trygghetsambassadör 2011 .

Läs mer »

Johan Pehrson

WEBBPLATSÖVERSIKT | INTEGRITETSPOLICY